Boeterente hypotheek

geld lenen kost geld

Wilt u geld besparen op uw hypotheek en profiteren van de lage rentestand zonder de boeterente hypotheek te betalen? Dus een goedkopere hypotheek met lagere maandlasten. Hoe dit werkt leest u hier.

Hypotheekrente vastzetten

De hypotheekrente is op dit moment historisch laag. Het afsluiten van een nieuwe hypotheek op uw huis met lagere maandlasten zou een uitkomst kunnen zijn. U heeft echter tijdens het afsluiten van uw huidige hypotheek afspraken gemaakt met de bank over het aflossen van deze hypotheek en het betalen van de hypotheekrente.
boeterente hypotheek
Om uzelf te beschermen tegen het stijgen van de rente, wordt de rente vaak voor een bepaalde periode vastgezet. Meestal gaat het om een periode van 10 jaar maar ook langer is mogelijk. De looptijd van een hypotheek is vaak 30 jaar. Maandelijks betaalt u zowel een gedeelte aflossing als een afgesproken rentebedrag aan de bank.
Tijdens de rentevast periode blijft de hypotheekrente gelijk en daalt dus niet mee als de rente tussentijds daalt. Als een huizenbezitter toch wil profiteren van een lagere rente, kan hij zijn hypotheek alleen oversluiten. Hij moet dan wel een zogenaamde boeterente betalen.

Wat wordt bedoeld met boeterente hypotheek?

Wanneer u besluit om uw hypotheek af te betalen of te veranderen voordat de afgesproken periode is verlopen, dan loopt de bank een grote hoeveelheid maandelijkse rente mis. Om dit te voorkomen is de boeterente bedacht.

Boeterente is een schadevergoeding voor de uitlenende partij ter compensatie van de misgelopen rente. De hoogte van de te betalen boeterente is afhankelijk van het hypotheekbedrag dat nog openstaat, de lengte van de rentevaste periode die nog resteert, afspraken over het boetevrije aflossingsbedrag en het verschil tussen de afgesproken hypotheekrente en de actuele rentetarieven.

Goedkope hypotheek zonder boeterente

Door de lage hypotheekrente zijn veel huizenbezitters echter zeer gemotiveerd om hun hypotheek om te zetten naar lagere lasten, zonder dat zij een boeterente hypotheek hoeven te betalen. Hoe werkt dat nu en wat moet u daarvoor doen?
Huizenbezitters hebben een truc ontdekt. Een huizenbezitter hoeft namelijk geen boeterente te betalen wanneer hij zijn woning verkoopt. De zogenaamde ABA-constructie biedt dan uitkomst.

Wat is een ABA-constructie bij een hypotheek?

Een ABA-constructie houdt in dat de huizenbezitter (A) zijn huis verkoopt aan een bekende (B). De hypotheekkosten worden dan boetevrij afgelost. Na de verkoop koopt A het huis weer terug met een goedkopere, nieuw afgesloten hypotheek. Op deze manier verruilt hij zijn oude hypotheek voor een nieuwe, goedkope hypotheek.

Zelfs met de notariskosten (tweemaal) en overdrachtsbelasting, kan deze constructie veel geld opleveren. Als de terugkoop binnen zes maanden plaatsvindt, hoeven de overdrachtskosten ook maar een keert betaald te worden.
Wanneer de terugkoop van uw oude woning te snel plaatsvindt, dan zou de bank kunnen denken dat er opzet in het spel is. Banken zijn niet blij met u als u de boeterente hypotheek probeert te ontlopen.

saldodipje banner

Risico’s van het ontlopen van een boeterente hypotheek

Een voorwaarde voor het slagen van deze constructie is dus dat de terugkoop van de woning enige tijd op zich laat wachten. Veel banken hebben in de voorwaarden opgenomen binnen welke termijn een voormalig huisbezitter niet opnieuw eigenaar mag worden van een huis.

Daarnaast kan het zijn dat de huizenbezitter na de verkoop van zijn woning verplicht moet zijn verhuisd. Wanneer blijkt dat de huizenbezitter na de verkoop geen andere woning heeft betrokken, kan de bank hem alsnog een boeterente op de oude hypotheek aanrekenen.
Ook kan het zijn dat de bank weigert om de nieuwe hypotheek af te sluiten, omdat zij deze ‘boeterente hypotheek’ constructie niet wil financieren.

error: Content is protected !!