Lening afsluiten, met of zonder verzekering

Een lening afsluiten betekent dat u deze moet terugbetalen. Maar wat als het tegen zit? Een verzekering afsluiten kan dan uitkomst bieden. Is dit nodig en wat zijn de mogelijkheden?

Lening afbetalen

Gaat u een lening afsluiten dan controleert de kredietaanbieder of u deze lening kunt afbetalen of aflossen. Op basis van onder andere uw inkomen en verplichtingen wordt bepaald of en hoeveel geld u kunt lenen. Daarbij wordt echter geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden. Het is belangrijk om hier van te voren over na te denken, zeker als u een partner of gezin heeft.
lening afsluiten verzekering

Uw lening bij overlijden en arbeidsongeschiktheid

Wat gebeurt er met de lening bij overlijden van u of uw partner? En wat is het risico bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Het zijn zaken waar u (liever) niet over nadenkt. Gaat u een lening afsluiten dan is het goed om hier van te voren bij stil te staan.

Lening afsluiten met standaard overlijdensdekking

Uit een analyse van MoneyView blijkt dat bij een derde van de mensen die een lening afsluiten standaard een overlijdensdekking zit. Het gaat dan om de leningen of kredieten die worden aangeboden door de grote banken zoals ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS. De kosten voor deze dekking zijn al doorberekend in de rente van de lening, waardoor deze leningen vaak wat duurder zijn. Let daarbij wel op of de volledige schuld wordt kwijtgescholden. Soms is niet de volledige lening verzekerd maar geldt er een maximum bedrag.

Lening met overlijdensrisico verzekering

Gaat u een krediet afsluiten waar geen standaard overlijdensdekking bij zit, dan kunt u ook zelf een overlijdensrisico verzekering afsluiten. U voorkomt hiermee dat uw nabestaanden worden opgezadeld met een resterende schuld. Deze lening met verzekering kunt u makkelijk zelf afsluiten. U betaalt dan maandelijks een premie over het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag wordt dan uitgekeerd bij uw overlijden.

Je kunt kiezen uit een overlijdensrisico verzekering waarbij het uit te keren bedrag gelijk blijft en een variant waarbij het uit te keren bedrag daalt. De eerste verzekering past het best bij een doorlopend krediet en de tweede past beter bij een persoonlijke lening. Het minimale bedrag voor een overlijdensrisico verzekering is €10.000,- (ook als u minder leent). Wel kunt u de verzekering (na een jaar) direct en zonder boete opzeggen.

saldodipje banner

lening afsluiten met betalingsbeschermer

Wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt of werkloos wordt, gaat uw inkomen achteruit. U kunt dan in de problemen komen met de lening afbetalen. Met een betalingsbeschermer kunt u uzelf hier tegen verzekeren. U ontvangt dan maandelijks een uitkering en daarmee kunt u de lening afbetalen.

Lening afsluiten met verzekering niet verplicht

Anders dan bij een hypotheek afsluiten, is een overlijdensrisico verzekering bij een doorlopend krediet of lening niet verplicht. Het is aan de klant om het risico in te schatten en zijn of haar verantwoordelijkheid hierin te nemen.

DNKM banner
error: Content is protected !!